.

הצטרפו לרשימת אתרים המציעים פעילות חיים משותפים לבתי ספר

מנהל חברה ונוער עובד על הכנת רשימת אתרים המקיימים פעילות בנושא חיים משותפים - רב תרבותיות לבתי ספר.

  1. לאחרונה יצא מנהל חברה ונוער, משרד החינוך, עם תפיסה שמאגמת את כל היוזמות, התוכניות והתכנים לנושא של חיים משותפים בחברה הישראלית לגווניה. המטרה לאגם כתפיסה כל זאת ,תחת הכותרת "ע.ת.י.ד ישראליעושר תרבותי, ישראליות ודמוקרטיה".
  2. כעת המינהל מאתר אתרים אשר מפעילים תלמידים באמצעות פעילויות לחינוך לחיים משותפים.
  3. אם אתם מפעילים אתר אשר מקיים ומתמחה בפעילות לתלמידים בחינוך לחיים משותפים. רשמו פרטים בטופס הבא.

אתרים המקיימים פעילות חיים משותפים

הזדמנות להתחבר להשפיע!

מספר תווים נותרים: 255 מתוך 255
עונות שנה מומלצות *

טקסט עם מידע נוסף, כל הזכויות שמורות וכו'

נוצר באמצעות מערכת רב דף מבית רב מסר

.